Mijn favorieten

Woningruil

In de huidige woningmarkt doet zich een nieuw fenomeen voor: het ruilen van woningen. Door de beperkte doorstroming op de woningmarkt is ruilen een middel geworden dat het probleem van het niet verkocht hebben van de eigen woning oplost. Natuurlijk is het zo dat bij het ruilen de keuze en de kans op een match kleiner zijn dan bij een reguliere verkoop. Er zijn drie basis methodes om de wens tot ruil kenbaar te maken.
 

De stille variant

In deze situatie maak je de mogelijkheid van ruilen pas kenbaar indien zich een kandidaat aandient die nog een eigen woning te verkopen heeft waar u mogelijke belangstelling voor heeft.
 

De actieve variant

Dit betekent dat we actief verkopers of hun makelaars gaan benaderen voor woningen waar u belangstelling voor heeft met de vraag of er van hun zijde uit ook belangstelling bestaat voor een woningruil. Het systeem Woningruil via Funda wordt voor u ingezet.
 

De openbare variant

Bij de openbare variant geeft u concreet op de websites aan dat woningruil bespreekbaar is. Dit kan met een concrete omschrijving van uw wensen of u kunt het laten bij alleen een algemene opmerking.
De actieve variant kan natuurlijk altijd met een van de beide andere varianten gecombineerd worden.